ویتامین ها ترکیبات بیولوژیکی فعالی هستند که جهت حفظ فعالیت های طبیعی بدن، رشد و تولید بهینه به مقادیر کم در جیره غذایی مورد نیاز هستند. ویتامین از حروف ویتال و آمین به معنای ترکیبات حیاتی حاوی آمین گرفته شده است. میزان نیاز به ویتامین ها برحسب نوع حیوان، مراحل رشد و تولید مثل، سطح تولید، شرایط خاص مانند تنش یا بیماری و جیره غذایی مورد استفاده متفاوت است.

 معمولاً ویتامین ها به عنوان کوآنزیم در واکنش های متابولیکی بدن ایفای نقش نموده و کمبود هریک از ویتامین ها می تواند عوارض بسیاری در حیوان ایجاد نماید. به طور کلی ویتامین ها به دو دسته محلول در آب (ویتامین های گروه ب و ث) و محلول در چربی (آ، د3، ای و کا3) تقسیم بندی می شوند. 

دفع مازاد ویتامین های محلول در آب راحت تر از ویتامین های محلول در چربی صورت می گیرد و عوارض کمبود آن ها نیز با سرعت بیشتری ظاهر می شود. کمبود ویتامین ها در جیره غذایی ( به خصوص در مورد طیور جوان تر ) می تواند منجر به بروز عوارض در مدت زمان کمتر با شدت بیشتر شود. مواد معدنی بصورت کوفاکتور یا بطور مستقیم جهت حفظ فعالیت های طبیعی بدن، استحکام ساختار اسکلتی بدن، رشد و تولید بهینه در جیره غذایی مورد نیاز هستند.

 مواد معدنی براساس مقادیر نیاز در طیور به دو دسته عناصر پر مصرف یا ماکرو (Ca,P,Na, K, Cl) و کم مصرف یا میکرو (Mn, Zn, Fe, Cu, I, Se) تقسیم بندی می شوند.

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به پویا صدف می باشد.